Ενεργειακό γυαλί

 

 

Τα άλματα της τεχνολογίας των επιστρώσεων μετάλλων, δημιούργησαν τους ενεργειακούς υαλοπίνακες 3ης γενιάς.


Είναι υαλοπίνακες με επιστρώσεις ανεπαίσθητου πάχους (80-90nm) που ενίοτε ενσωματώνουν και λειτουργίες ηλιακού ελέγχου (solar control). Το όνομά τους (Low-e) προέρχεται ακριβώς από αυτό το στοιχείο που τους χαρακτηρίζει και είναι η χαμηλή εκπομπή (low emissivity).

Όπως είπαμε, τα αντικείμενα και οι επιφάνειες, αφού απορροφήσουν τη ζέστη, έχουν την τάση να την αποβάλλουν. Η μορφή της ακτινοβολίας αυτής είναι υπέρυθρη ακτινοβολία μεγάλου μήκους κύματος. Σαν υλικό ο υαλοπίνακας ΔΕΝ ΜΕΤΑΔΙΔΕΙ απευθείας αυτού του είδους την ακτινοβολία, κατά συνέπεια την απορροφά και εν συνεχεία την εκπέμπει. Η εκπομπή αυτή θα γίνει προς την ψυχρότερη πλευρά, δηλ. προς τα έξω το χειμώνα και προς τα μέσα το καλοκαίρι.


Η επίστρωση χαμηλής εκπομπής (low emissivity coating) ουσιαστικά επιτελεί 3 λειτουργίες :

• Πρώτη λειτουργία είναι να μην απορροφά τόση ζέστη όση ένας απλός υαλοπίνακας, αντανακλώντας μεγαλύτερο ποσοστό της,
• Δεύτερη λειτουργία είναι να εκπέμπει μικρότερο ποσοστό από τη ζέστη που έχει απορροφήσει και
• Τρίτη λειτουργία είναι η πολύ μικρή μετάδοση της βλαβερής UV ακτινοβολίας


Ουσιαστικά μπορούμε να φανταστούμε τη low-e επίστρωση σαν έναν αόρατο καθρέπτη που αντανακλά την ακτινοβολία.
Τους καλοκαιρινούς λοιπόν μήνες, από την ενέργεια που έχει απορροφήσει (η οποία είναι σημαντικά λιγότερη από ό,τι ένα απλό γυαλί), εκπέμπει ένα μικρό μόνο μέρος προς τον δεύτερο υαλοπίνακα και κατά συνέπεια το εσωτερικό του σπιτιού.
Τους κρύους μήνες αντίστοιχα, το ίδιο συμβαίνει με τη θερμότητα που μεταδίδεται από το εσωτερικό του σπιτιού μας. Ο ενεργειακός υαλοπίνακας απορροφά λιγότερη από αυτήν και εκπέμπει λιγότερη προς τον δεύτερο υαλοπίνακα και κατά συνέπεια το εξωτερικό του σπιτιού.

Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά που κοιτάμε κατά την επιλογή ενός υαλοπίνακα και πολύ περισσότερο ενός ενεργειακού υαλοπίνακα είναι :

  • Η μετάδοση φωτός ( Light transmission, LT)
  • Ο ηλιακός συντελεστής ( Solar factor g)
  • Ο συντελεστής θερμοπερατότητας Ug


Ο λόγος των 2 πρώτων μεγεθών (LT/g) είναι ο δείκτης επιλεκτικότητας του υαλοπίνακα. Μέγιστη τιμή του είναι το 2. Όσο πλησιάζει το 2 ο δείκτης επιλεκτικότητας ενός υαλοπίνακα, τόσο πιο "επιλεκτικός" γίνεται αυτός, δηλ. επιτρέπει τη μετάδοση περισσότερου φωτός και λιγότερης θερμικής ενέργειας.


Άλλο ένα στοιχείο που πρέπει να ξέρουμε είναι σε ποια θέση της υάλωσης μπαίνει ή/και μπορεί να μπει ο υαλοπίνακας με τη low-e επίστρωση. Η θέση αυτή είναι η 2 ή η 3.

 

Όλοι οι ενεργειακοί υαλοπίνακες που κατασκευάζει η THERMOGLASS, είναι πιστοποιημένοι (βεβαίωση CE) και συνοδεύονται από το φύλλο προδιαγραφών και τεχνικών χαρακτηριστικών. Στο τμήμα downloads, μπορείτε να κάνετε λήψη των τεχνικών χαρακτηριστικών ορισμένων ενεργειακών υαλοπινάκων με το low-e γυαλί στη θέση 2.