Βιτρίνες καταστημάτων - Πόρτες - Διαχωριστικά συστήματα

 

Ανέκαθεν ισχυρός τομέας δραστηριότητας της THERMOGLASS.


Ο μηχανολογικός εξοπλισμός και η τεχνική αρτιότητα τόσο στην κατασκευή όσο και στην τοποθέτηση τέτοιων συστημάτων, έχει γεννήσει αξιόλογα έργα, πολλές φορές υψηλής τεχνικής δυσκολίας :

  • Βιτρίνες καταστημάτων
  • Γυάλινες πόρτες (ανοιγόμενες, συρόμενες και αυτόματες)
  • Διαχωριστικά συστήματα είτε σταθερά είτε κινητά.


Τα κινητά αυτά συστήματα (φυσαρμόνικες) συνίστανται από κάποια κινητά γυάλινα φύλλα που κλείνουν έναν χώρο, προσφέροντας όμως τη δυνατότητα ελευθέρωσής του όταν μετακινηθούν και «παρκάρουν» το ένα μπροστά από το άλλο. Ο αριθμός των φύλλων, το φύλλο που μπορεί να κλειδώνει καθώς και ο χώρος «παρκαρίσματος», εξαρτάται από την κάθε εφαρμογή.

Τί προσφέρουμε

  • Μέτρηση για λήψη διαστάσεων στο έργο
  • Οικονομοτεχνική μελέτη του έργου
  • Οικονομική προσφορά προς τον πελάτη
  • Κατασκευή του υλικού μέρους στις εγκαταστάσεις μας και
  • Μεταφορά και τοποθέτησή του στο έργο, με έλεγχο σωστής λειτουργίας
  • Υποστήριξη και μετά την τοποθέτηση


Δείτε εδώ μερικά σχέδια αμμοβολής σε πόρτες επαγγελματικών χώρων ή/και εσωτερικές πόρτες.