Υαλοπετάσματα - Σκέπαστρα

 

Τομέας όπου η THERMOGLASS έχει να επιδείξει πολυάριθμα έργα στα χρόνια λειτουργίας της.


Ο μηχανολογικός εξοπλισμός και η τεχνική αρτιότητα όσων εργάζονται στην κατασκευή και τοποθέτηση τέτοιων συστημάτων, την καθιστά από τις πρωτοπόρες στο χώρο εταιρείες όσον αφορά αυτά τα έργα :

  • Υαλοπετάσματα κτιρίων γραφείων και καταστημάτων
  • Γυάλινα σκέπαστρα μεγάλων διαστάσεων σε επαγγελματικά κτίρια
  • Γυάλινα σκέπαστρα μικρότερων διαστάσεων σε μικρότερα κτίρια ή κατοικίες

Τί προσφέρουμε

  • Μέτρηση για λήψη διαστάσεων στο έργο
  • Οικονομική προσφορά προς τον πελάτη
  • Κατασκευή του υλικού μέρους στις εγκαταστάσεις μας και
  • Μεταφορά και τοποθέτησή του στο έργο