Θερμομόνωση

 

Γυαλί και συντελεστής θερμοπερατότητας (Ug)

Όλα τα υλικά χαρακτηρίζονται (αναφορικά με τα χαρακτηριστικά θερμομόνωσης) από τον συντελεστή θερμοπερατότητας U. Μονάδα μέτρησής του είναι το W/m2.K.

Ο συντελεστής αυτός δείχνει πόση ενέργεια (Watt) θα διαφύγει ανά m2 μέσα από το υλικό μας, όταν υπάρχει ορισμένη διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στις δύο επιφάνειές του, ή κατά μια άλλη ερμηνεία, πόση ενέργεια θα πρέπει να ξοδεύουμε για να διατηρούμε την επιθυμητή θερμοκρασία στο χώρο μας.

Όσο μικρότερος είναι ο συντελεστής θερμοπερατότητας ενός υλικού τόση μικρότερη ενέργεια χάνει αυτό.

Το γυαλί από μόνο του σαν υλικό έχει μεγάλο συντελεστή θερμοπερατότητας.

Η μεγάλη υπέρβαση στη θερμομόνωση των υαλοστασίων έγινε με τα διπλά τζάμια ακριβώς επειδή με την παρεμβολή του διακένου αέρα (ο οποίος έχει πολύ μικρό συντελεστή θερμοπερατότητας) ανάμεσα στους 2 υαλοπίνακες, προέκυψε υαλοστάσιο με διπλή και παραπάνω θερμομόνωση, από αυτήν που είχε ένας μονός υαλοπίνακας. ( Ug μονού υαλοπίνακα = 5,7 ενώ Ug διπλού υαλοπίνακα = 2,7).

Η δεύτερη μεγάλη υπέρβαση (ενώ είχε προηγηθεί μια μικρή βελτίωση με κάποιους επιστρωμένους υαλοπίνακες) έγινε με τους low-e υαλοπίνακες οι οποίοι μπορούν πια να προσφέρουν υαλώσεις με διπλούς υαλοπίνακες με συντελεστή Ug = 1,3.

Χρησιμοποιώντας και αέριο Argon στο διάκενο μεταξύ των δύο υαλοπινάκων, η τιμή αυτή μπορεί να κατέβει στο 1,0 ή 1,1. Χαρακτηριστικά λέγεται ότι αν μπορούσε να κατασκευαστεί μονός υαλοπίνακας οποιουδήποτε πάχους, για να πετύχουμε ανάλογη τιμή Ug = 1,1 αυτός θα έπρεπε να έχει πάχος 700 mm !!!!! Ο πίνακας παρουσιάζει ενδεικτικές τιμές με διάφορες συνθέσεις υαλοπινάκων. Παίρνουμε ως δεδομένο (για τη σύγκριση) ότι το πάχος της σύνθεσης του υαλοπίνακα δεν ξεπερνά τα 26mm.

 

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ

ΔΙΠΛΟΣ

 

ΔΙΠΛΟΣ με γυαλί low-e

 

ΣΥΝΘΕΣΗ

5+5mm,

κενό 16mm

5+5mm,

κενό 16mm με Argon 90%

5+5mm,

κενό 16mm

5+5mm,

κενό 16mm με Argon 90%

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

 ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ Ug

2,7

2,6

1,3

1,1


Τί πρέπει να ξέρουμε

1)   Βασικό ρόλο στη θερμομόνωση ενός διπλού υαλοπίνακα, παίζει το διάκενο μεταξύ των δύο γυαλιών. Ας πάρουμε για παράδειγμα τους εξής δύο διπλούς υαλοπίνακες, με ίδιο low-e γυαλί :

5mm low-e γυαλί +5mm διάφανο γυαλί, κενό 10mm Argon 90%       Ug = 1,4

5mm low-e γυαλί +5mm διάφανο γυαλί, κενό 16mm                          Ug = 1,3

Βλέπουμε ότι, ακόμη και χρησιμοποιώντας αέριο Argon στην πρώτη υάλωση που το διάκενό μας είναι 10mm, ΔΕΝ πετυχαίνουμε καλύτερο συντελεστή από τη δεύτερη υάλωση όπου έχουμε διάκενο αέρα 16mm.

 

2)    Ενώ γενικά όπως είδαμε πριν, όσο μεγαλύτερο είναι το διάκενο, τόσο μικρότερος είναι ο συντελεστής Ug, αυτό ισχύει μέχρι το όριο των 16-18 mm. Από εκεί και πάνω, η αύξηση του διακένου έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Αυτό φαίνεται και στο ακόλουθο διάγραμμα :

 

3)   Καλό είναι να ξέρουμε ότι το πόσο ωραία και άνετα νιώθουμε σε ένα χώρο δεν εξαρτάται μόνο από τη θερμοκρασία του αέρα. Υπάρχει μία έννοια που λέγεται ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ. Ουσιαστικά εκφράζει την ανταλλαγή θερμοκρασίας μεταξύ της ανθρώπινης επιδερμίδας και του περιβάλλοντος. Όσο πιο σταθερή είναι αυτή η διάχυση, χωρίς απότομες μεταβολές και διακυμάνσεις, τόσο πιο άνετα αισθανόμαστε σε ένα χώρο.

 

Φέρτε στο μυαλό σας την παρακάτω (συνηθισμένη πριν μερικά χρόνια) εικόνα : Είμαστε στο σπίτι μας το χειμώνα με το καλοριφέρ να καίει στους 20οC. Νιώθουμε καλά μέχρι τη στιγμή που πλησιάζουμε το παράθυρο και αισθανόμαστε ξαφνικά ένα «πάγωμα». Τι συνέβη; Απλώς το σώμα μας πλησιάζοντας το κρύο παράθυρο, λειτούργησε σαν καλοριφέρ και μετέδωσε απότομα τη θερμότητά του προς αυτό. Αυτό είναι που μας δημιούργησε αυτήν την ξαφνική δυσφορία. Τα κρύα παράθυρα είναι και ο λόγος που επέβαλλε ένα σώμα καλοριφέρ ακριβώς κάτω από ή δίπλα σε ένα άνοιγμα. Το καλοριφέρ «δούλευε» για να αναπληρώνει τις απώλειες.

Με κάποιον υαλοπίνακα μικρότερου συντελεστή θερμοπερατότητας, αυτό δε θα συνέβαινε. Δείτε το παρακάτω διάγραμμα :

Πρέπει τέλος να θυμόμαστε ότι η Θερμομόνωση είναι το ένα βασικό στοιχείο που πρέπει να προσέξουμε στον υαλοπίνακα που θα επιλέξουμε. Το άλλο είναι ο Έλεγχος ηλιακής ακτινοβολίας.