Ηχομόνωση

 

Εξίσου σημαντική με τις ανάγκες θερμομόνωσης και εξοικονόμησης ενέργειας είναι και η προστασία από το θόρυβο.

Γενικά πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι 2 τιμές χαρακτηρίζουν βασικά έναν ήχο :

 • Η στάθμη πίεσης του ήχου που ακούμε, η οποία εκφράζεται σε dB
 • Η συχνότητά του, δηλ. ο αριθμός των ταλαντώσεων που κάνει στο δευτερόλεπτο, η οποία εκφράζεται σε Hz. Όσο υψηλότερη είναι η συχνότητα ενός ήχου, τόσο πιο οξύς είναι.

Υπάρχουν 3 φάσματα συχνοτήτων :

 • Χαμηλές συχνότητες, κάτω από τα 300 Hz
 • Μεσαίες συχνότητες, μεταξύ 300 και 1200 Hz
 • Υψηλές συχνότητες, πάνω από 1200 Hz

Τα decibels στην πράξη

Γενικά πρέπει να θυμόμαστε ότι τα decibels σαν μονάδα μέτρησης (επειδή ακριβώς ακολουθούν λογαριθμικά πρότυπα) είναι ιδιόμορφη μονάδα. Δεν πρέπει δηλ. να κάνουμε το βασικό λάθος που γίνεται όταν πχ. θεωρούμε ότι δύο πηγές θορύβου ίδιας τιμής σε dB, θα προστεθούν σε έναν θόρυβο με τα διπλάσια dB. Η αλήθεια είναι ότι αυτοί οι δύο ήχοι θα συνδυαστούν σε έναν που θα έχει τιμή 3 dB μεγαλύτερη από αυτήν του καθενός. Θα ισχύει δηλ.

55 dB + 55 dB = 58 dB

Γεγονός όμως είναι ότι ακόμη και μια διαφορά 3 dB ηχομόνωσης (που όπως είδαμε σημαίνει 50 % μείωση της έντασης) δεν μεταφράζεται στην ίδια μείωση του ήχου που ακούει το αυτί μας. Μάλιστα στην πράξη ισχύει ότι διαφορές από 1- 3 dB είναι από καθόλου έως ελάχιστα αντιληπτές στο αυτί μας, 5 dB διαφορά γίνεται αντιληπτή, ενώ για να μειωθεί αυτό που ακούμε στο 50 %, απαιτείται διαφορά 10 dB και για 75 % διαφορά 20 dB.
Η μέγιστη αποδεκτή στάθμη θορύβου ανάλογα και με το χώρο που μελετούμε θα πρέπει να είναι μεταξύ

 • 20 και 30 dB για υπνοδωμάτια,
 • 20 και 40 dB για χώρο καθιστικού,
 • 25 και 30 dB για σχολεία και από
 • 40 έως 55 dB για γραφεία, μεγάλα καταστήματα και εστιατόρια.


Η ιδιομορφία ωστόσο της ηχομόνωσης προκύπτει από το γεγονός ότι οι θόρυβοι που ακούμε, συνήθως δεν είναι επαναλαμβανόμενοι ήχοι της ίδιας στάθμης και συχνότητας, αλλά ήχοι διαφορετικής συχνότητας και στάθμης που μπερδεύονται μεταξύ τους υπερκαλύπτοντας ο ένας τον άλλον και δημιουργώντας έτσι ένα συνεχές φάσμα ήχου.
Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι πρέπει να κάνουμε έναν ποιοτικό διαχωρισμό του θορύβου που θέλουμε να μειώσουμε. Χονδρικά αποδεχόμαστε ότι υπάρχουν δύο τύποι θορύβου : οι θόρυβοι μεσαίων προς υψηλών συχνοτήτων και οι θόρυβοι χαμηλών προς μεσαίων συχνοτήτων που μοιάζουν με το θόρυβο τροχοφόρων ή κυκλοφορίας (traffic). Κοιτάζοντας στα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός υαλοπίνακα, το δείκτη μείωσης θορύβου

Rw (C;Ctr)

οι τιμές των C και Ctr δείχνουν αυτό ακριβώς. Ο C αναφέρεται στους ήχους υψηλών συχνοτήτων και ο Ctr στους ήχους χαμηλών συχνοτήτων. Για έναν υαλοπίνακα που έχει τιμές Rw (C;Ctr) τις 38 (-2;-5) η τελική τιμή μείωσης θορύβου θα έιναι :
Για θόρυβο χαμηλής συχνότητας, ηχομόνωση Rw + Ctr = 38 – 5 = 33 dB
Για θόρυβο υψηλής συχνότητας, ηχομόνωση Rw + C = 38 – 2 = 36 dB.

Αντιμετώπιση του θορύβου με υαλοπίνακες

Μονοί υαλοπίνακες

Ένας μονός υαλοπίνακας συνήθως μειώνει το θόρυβο (χωρίς να μπούμε σε λεπτομέρειες ποιοτικών χαρακτηριστικών του θορύβου) από 29 dB για πάχος υαλοπίνακα 4 mm, έως 35 dB για πάχος 12 mm.
Ένας πολυστρωματικός (laminated) υαλοπίνακας μειώνει το θόρυβο από 33 dB για πάχος υαλοπίνακα 6 mm (33.2) έως 39 dB για πάχος 16 mm (88.2) Στην κατηγορία αυτή όμως, υπάρχουν και υαλοπίνακες με ειδική ηχοαπορροφητική μεμβράνη ενδιάμεσα (acoustic laminated glass). Ένας τέτοιος υαλοπίνακας μειώνει το θόρυβο από 35 dB για πάχος υαλοπίνακα 6 mm (33.2) έως 41 dB για πάχος 16 mm (88.2)

Διπλοί υαλοπίνακες

Περνώντας στην κατηγορία των διπλών υαλοπινάκων, πρέπει να θυμόμαστε ότι έχουμε πια και τον παράγοντα του συντονισμού του όλου συστήματος σε κάποια συχνότητα. Γενικά ένας διπλός υαλοπίνακας με 2 τζάμια του ίδιου πάχους ΔΕΝ έχει μεγάλη ικανότητα ηχομόνωσης (ακόμη περισσότερο ένας τριπλός υαλοπίνακας όπου έχουμε πολλαπλό συντονισμό).
Ένας συμμετρικός διπλός υαλοπίνακας (με γυαλιά ίδιου πάχους) συνήθως μειώνει το θόρυβο από 29 dB για πάχος υαλοπίνακα 20 mm (4-12-4) έως 34 dB για πάχος 32 mm (10-12-10).
Ένας ασύμμετρος διπλός υαλοπίνακας (με γυαλιά διαφορετικού πάχους) συνήθως μειώνει το θόρυβο από 34 dB για πάχος υαλοπίνακα 25 mm (6-15-4) έως 38 dB για πάχος 31 mm (10-15-6).
Ένας διπλός υαλοπίνακας του οποίου το ένα γυαλί είναι laminated μειώνει το θόρυβο από 36 dB για πάχος υαλοπίνακα 26 mm (6-12-44.2) έως 41 dB για πάχος 34 mm (10-12-66.2), ενώ
Ένας διπλός υαλοπίνακας του οποίου το ένα γυαλί είναι laminated με ειδική ηχοαπορροφητική μεμβράνη (acoustic laminated) μειώνει το θόρυβο από 40 dB για πάχος υαλοπίνακα 26 mm (6-12-44.2) έως 44 dB για πάχος 34 mm (10-12-66.2) και 50 dB για πάχος 40 mm (44.2-20-66.2).

Ο πίνακας παρουσιάζει ενδεικτικές τιμές με διάφορες συνθέσεις υαλοπινάκων. Παίρνουμε ως δεδομένο (για τη σύγκριση) ότι το πάχος της σύνθεσης του υαλοπίνακα δεν ξεπερνά τα 22mm.
 

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ

ΜΟΝΟΣ

ΔΙΠΛΟΣ

ΔΙΠΛΟΣ με γυαλί triplex 

ΔΙΠΛΟΣ με γυαλί triplex acoustic

ΣΥΝΘΕΣΗ

5mm

10mm

5+5mm,

κενό 12mm

6+4mm,

κενό 12mm

33,1+4mm,

κενό 12mm

33,1+44,1mm,

κενό 8mm

33,1+4mm,

κενό 12mm

33,1+44,1mm,

κενό 8mm

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ

Rw (C;Ctr)

30(-1;-2)

34(-2;-3)

30(-1;-3)

33(-1;-3)

34(-1;-4)

37(-1;-5)

36(-1;-4)

42(-2;-7)

 

Παρατηρήσεις

Βλέπουμε παρατηρώντας τον πίνακα, ότι:

 • Ο συμμετρικός διπλός υαλοπίνακας (5+5mm) έχει μέτρια ηχομονωτική απόδοση, χειρότερη μάλιστα από ένα μονό γυαλί 10mm.
 • Με το ίδιο τελικό πάχος (22mm), κάνοντάς τον ασύμμετρο (6+4mm), η ηχομόνωσή του βελτιώνεται σημαντικά.
 • Θεαματική βελτίωση έχουμε με τη χρήση γυαλιών triplex (μαζί με τα πλεονεκτήματα ασφαλείας).
 • Ακόμη μεγαλύτερη ηχομονωτική απόδοση έχουμε με τα γυαλιά triplex acoustic.