Γυαλί και Ηλιακή ακτινοβολία

 

Η ηλιακή ακτινοβολία είναι ένα μικρό μόνο μέρος του φάσματος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Η σύνθεση της ηλιακής ακτινοβολίας φαίνεται στον παρακάτω πίνακα :

  

Τύπος ακτινοβολίας

Μήκος κύματος (nm)

Ποσοστό της ενέργειας

Υπεριώδης (UV)

280 έως 380

Περίπου 5 %

Ορατή (Φως)

380 έως 780

Περίπου 50 %

Υπέρυθρη (IR)

780 έως 2500

Περίπου 45 %

 

Βλέπουμε ότι η ενέργεια που στέλνει η ηλιακή ακτινοβολία, είναι περίπου μοιρασμένη στη μορφή του φωτός και της υπέρυθρης (IR).

Βασική αρχή είναι ότι η ενέργεια δεν χάνεται. Έτσι σε ένα μονό γυαλί που δέχεται ηλιακή ακτινοβολία, συμβαίνουν τα εξής :

Ένα ποσό της ακτινοβολίας αντανακλάται (R=Reflection), ένα ποσό απορροφάται από τον υαλοπίνακα (A=Absorption) και ένα ποσό μεταδίδεται άμεσα προς το εσωτερικό του σπιτιού μας (T=Transmission).

Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι σε ποσοστά

 R + A + T = 100 %

Όσον αφορά το φώς, ομοίως έχουμε αντανάκλαση του ορατού φωτός, μετάδοσή του και απορρόφησή του από τον υαλοπίνακα.

 

Υπάρχει όμως και ένα μικρότερο ποσό που εκπέμπεται από τον ίδιο τον υαλοπίνακα αργότερα (e=emission), τόσο προς το εσωτερικό όσο και προς το εξωτερικό του σπιτιού μας.

Αυτό το ποσοστό είναι μέρος της ακτινοβολίας που έχει απορροφήσει ο υαλοπίνακας.

 Η ενέργεια αυτή ΔΕΝ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ όμως μόνο ΑΜΕΣΑ από την ηλιακή ακτινοβολία. Υπάρχει και μια ενέργεια που εκπέμπεται από τα αντικείμενα και τις επιφάνειες στο εξωτερικό του κτιρίου (πχ. διπλανά κτίρια, έδαφος, δρόμο).

Αντίστοιχα ο υαλοπίνακας δέχεται ακτινοβολία και από αντικείμενα στο εσωτερικό του σπιτιού μας, είτε πρωτογενώς (λαμπτήρες, σώματα καλοριφέρ), είτε δευτερογενώς λόγω της θερμότητας που έχουν απορροφήσει έπιπλα, δάπεδα, τοίχοι κλπ. την οποία στη συνέχεια εκπέμπουν.

Αυτή η ενέργεια έχει τη μορφή υπέρυθρης ακτινοβολίας μεγάλου μήκους κύματος. Αν θέλουμε και κάτι να θυμόμαστε για αργότερα, είναι ότι οι υαλοπίνακες στην ουσία για τέτοιου είδους ακτινοβολία είναι ουσιαστικά «αδιαπέραστοι». Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι όλη αυτή η ενέργεια εγκλωβίζεται στο εσωτερικό του σπιτιού μας. (Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου σε ένα αυτοκίνητο παρκαρισμένο στον ήλιο).

 

Η εξίσωσή μας έχει λοιπόν γίνει

 R + A + T + e = 100 %

Με τον όρο Ηλιακός συντελεστής (Solar Factor, SF ή g) ορίζουμε τη συνολική ποσότητα ενέργειας που διέρχεται από τον υαλοπίνακά μας ως ποσοστό επί της συνολικής ηλιακής ενέργειας που δέχεται ο υαλοπίνακας. Εύκολα καταλαβαίνουμε ότι (στις περισσότερες τουλάχιστον περιπτώσεις), αυτό που θέλουμε είναι να έχουμε έναν υαλοπίνακα όσο το δυνατόν πιο «φωτεινό» που όμως παράλληλα να μην αφήνει τη ζέστη να μπαίνει στο σπίτι μας. Επειδή, όπως είδαμε, το φως αποτελεί το 50% της ενέργειας της ηλιακής ακτινοβολίας, καταλαβαίνουμε ότι ακόμη και αν υπήρχε το «ιδανικό» γυαλί που θα άφηνε όλο το φως να περάσει στο σπίτι μας, η ενέργεια που θα περνούσε, θα ήταν το 50%. Έτσι ο λόγος

Φωτεινή Διαπερατότηα (Light transmission, LT) / Ηλιακός Συντελεστής (Solar Factor, SF)

δεν μπορεί να ξεπεράσει την τιμή 2. Αυτός ο λόγος λέγεται δείκτης επιλεκτικότητας (Selectivity index) ενός υαλοπίνακα.


Στο τμήμα downloads, μπορείτε να κάνετε λήψη των τεχνικών χαρακτηριστικών ορισμένων υαλοπινάκων ελέγχου της ηλιακής ακτινοβολίας, με περιορισμό του φωτός ή/και της θερμικής ενέργειας.
Πρέπει τέλος να θυμόμαστε ότι ο Έλεγχος ηλιακής ακτινοβολίας, είναι ένα μόνο από τα στοιχεία που πρέπει να προσέξουμε στην επιλογή ενός υαλοπίνακα. Άλλο σημαντικό στοιχείο, είναι η Θερμομόνωση που προσφέρει.