ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ασφάλεια & Προστασία

Αντι-Βανδαλιστικά Κρύσταλλα

 

Τί είναι

Με τον όρο αυτόν αναφερόμαστε σε laminated υαλοπίνακες που όμως η σύνθεσή τους περιλαμβάνει παραπάνω από 2 υαλοπίνακες και 1 μεμβράνη.
Η αντοχή τους στην εισβολή, λόγω της δυσκολίας διάτρησής τους, καθιστά ιδανική τη χρήση τους σε περιπτώσεις που θέλουμε προστασία από βανδαλισμούς και κλοπές.

Περισσότερα...

Κρύσταλλα ασφαλείας (Laminated ή Triplex)

 

Tί είναι

Με τον όρο αυτόν αναφερόμαστε στη μία από τις 2 μεγάλες κατηγορίες υαλοπινάκων ασφαλείας. Η άλλη είναι οι υαλοπίνακες SECURIT. Ουσιαστικά ένας laminated υαλοπίνακας αποτελείται στην απλούστερη μορφή του (triplex) από 2 υαλοπίνακες που έχουν συγκολληθεί μεταξύ τους με μια ελαστική PVB μεμβράνη.

Περισσότερα...

Κρύσταλλα ασφαλείας (SECURIT)

 

Τί είναι


Με τον όρο αυτόν αναφερόμαστε στη μία από τις 2 μεγάλες κατηγορίες υαλοπινάκων ασφαλείας. Η άλλη είναι οι πολυστρωματικοί (laminated) υαλοπίνακες. Ουσιαστικά ένα κρύσταλλο SECURIT έχει υποβληθεί σε μια διαδικασία θέρμανσης και ταχείας ψύξης που έχει ως αποτέλεσμα να βρεθεί σε μια μόνιμη κατάσταση όπου δρουν δυνάμεις θλίψης στην επιφάνειά του και εφελκυσμού στο εσωτερικό του. Στην κατάστασή του αυτή ο υαλοπίνακας παρουσιάζει αυξημένη αντοχή τόσο σε θερμοκρασίες όσο και σε κάμψη (3-4 φορές παραπάνω από έναν αντίστοιχο απλό υαλοπίνακα) και κρούση. Όταν σπάσει θα σπάσει σε πολύ μικρά κομμάτια οπότε ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος τραυματισμού.

Περισσότερα...

Αλεξίσφαιρα κρύσταλλα

 

Τί είναι


Με τον όρο αυτόν αναφερόμαστε σε laminated υαλοπίνακες που η σύνθεσή τους περιλαμβάνει πολλαπλό αριθμό τόσο υαλοπινάκων όσο και μεμβρανών. Καθώς είναι μία κλίμακα παραπάνω από τους αντιβανδαλιστικούς υαλοπίνακες, θα πρέπει πέρα από την αντοχή τους στην εισβολή, λόγω της δυσκολίας διάτρησής τους, να αντέχουν και σε βολή όπλου.

Περισσότερα...