Αλεξίσφαιρα κρύσταλλα

 

Τί είναι


Με τον όρο αυτόν αναφερόμαστε σε laminated υαλοπίνακες που η σύνθεσή τους περιλαμβάνει πολλαπλό αριθμό τόσο υαλοπινάκων όσο και μεμβρανών. Καθώς είναι μία κλίμακα παραπάνω από τους αντιβανδαλιστικούς υαλοπίνακες, θα πρέπει πέρα από την αντοχή τους στην εισβολή, λόγω της δυσκολίας διάτρησής τους, να αντέχουν και σε βολή όπλου.


Πότε χρησιμοποιούνται


Στις ίδιες περιπτώσεις με τους αντιβανδαλιστικούς δηλ. όταν θέλουμε να δυσκολέψουμε την εισβολή ακόμη και μετά από πιθανή θραύση, αλλά θέλουμε επιπλέον και προστασία από όπλο (τράπεζες, κοσμηματοπωλεία, δημόσια κτίρια και υπηρεσίες).

Το Ευρωπαϊκό πρότυπο που αναφέρεται στη δοκιμή και διαβάθμιση αλεξίσφαιρων υαλοπινάκων βασιζόμενο σε επιθέσεις εναντίον τους από τουφέκι, πιστόλι ή πυροβόλο όπλο, είναι το ΕΝ 1063: EN 1063Glass in building – Security glazing – Testing and classification of resistance against bullet attack

Η δοκιμή συνίσταται από 3 πυροβολισμούς κατά του υαλοπίνακα, στις 3 κορυφές ενός νοητού ισόπλευρου τριγώνου πλευράς 100-120 mm με όπλο διαμετρήματος της αντίστοιχης διαβάθμισης. Πίσω από το γυαλί υπάρχει λεπτό φύλλο αλουμινίου. Αν μετά τους πυροβολισμούς υπάρχουν σε αυτό αλλοιώσεις (διατρήσεις), τότε στην κατάληξη του χαρακτηρισμού του υαλοπίνακα μπαίνει και το γράμμα S (splinters). Αν δεν υπάρχουν διατρήσεις, μπαίνει το NS (no splinters). (splinter = σκλήθρα).


Τα γυαλιά που παρέχουμε, συνοδεύονται με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά (CE και αποτελέσματα εργαστηρίων) που τα κατατάσσουν στην κατηγορία αντίστασής τους κατά επιθέσεων από όπλο.
Οι διαβαθμίσεις (κλάσεις) ενός αλεξίσφαιρου υαλοπίνακα είναι αυτές που φαίνονται στον πίνακα :

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ

ΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΜΑΖΑ

ΣΦΑΙΡΑΣ (gr)

ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΣΦΑΙΡΑΣ (m/sec)

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΥ (m)

BR1–S

BR1–NS

0,22 LR

2,6

360

10

BR2–S

BR2-NS

9mm X 19

8,0

400

5

BR3-S

BR3-NS

0,357 Magnum

10,25

430

5

BR4-S

BR4-NS

0,44 Magnum

15,55

440

5

BR5-S

BR5-NS

5,56 X 45

4,0

950

10

BR6-S

BR6-NS

7,62 X 51

9,45

830

10

BR7-S

BR7-NS

7,62 X 51

9,72

820

10

SG1-S

SG1-NS

0,22 LR

2,6

360

10

SG2-S

SG2-NS

9mm X 19

8,0

400

5