Κρύσταλλα ασφαλείας (SECURIT)

 

Τί είναι


Με τον όρο αυτόν αναφερόμαστε στη μία από τις 2 μεγάλες κατηγορίες υαλοπινάκων ασφαλείας. Η άλλη είναι οι πολυστρωματικοί (laminated) υαλοπίνακες. Ουσιαστικά ένα κρύσταλλο SECURIT έχει υποβληθεί σε μια διαδικασία θέρμανσης και ταχείας ψύξης που έχει ως αποτέλεσμα να βρεθεί σε μια μόνιμη κατάσταση όπου δρουν δυνάμεις θλίψης στην επιφάνειά του και εφελκυσμού στο εσωτερικό του. Στην κατάστασή του αυτή ο υαλοπίνακας παρουσιάζει αυξημένη αντοχή τόσο σε θερμοκρασίες όσο και σε κάμψη (3-4 φορές παραπάνω από έναν αντίστοιχο απλό υαλοπίνακα) και κρούση. Όταν σπάσει θα σπάσει σε πολύ μικρά κομμάτια οπότε ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος τραυματισμού.


Πότε χρησιμοποιούνται

 

  • Σε όλες τις περιπτώσεις που απαιτείται διάτρηση ή/και κοπή του γυαλιού ώστε αυτό να δεχθεί εξαρτήματα (πχ. μεντεσέδες, πόμολα, κλειδαριές, συστήματα στήριξης κλπ.)
  • Σε περιπτώσεις που το γυαλί θα πρέπει να αντέξει σε κάποιο θερμικό σοκ ή κάποιες αυξημένες θερμοκρασίες (πχ. έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία)
  • Σε περιπτώσεις που θέλουμε ασφάλεια (μειωμένος κίνδυνος τραυματισμού) σε πιθανή θραύση.


Μειονέκτημα


Ο υαλοπίνακας SECURIT ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ στη θέση του σε περίπτωση θραύσης. Αν απαιτείται κάτι τέτοιο θα πρέπει να συνδυαστεί με άλλον υαλοπίνακα (περίπτωση laminated κατεργασίας).