Κρύσταλλα ασφαλείας (Laminated ή Triplex)

 

Tί είναι

Με τον όρο αυτόν αναφερόμαστε στη μία από τις 2 μεγάλες κατηγορίες υαλοπινάκων ασφαλείας. Η άλλη είναι οι υαλοπίνακες SECURIT. Ουσιαστικά ένας laminated υαλοπίνακας αποτελείται στην απλούστερη μορφή του (triplex) από 2 υαλοπίνακες που έχουν συγκολληθεί μεταξύ τους με μια ελαστική PVB μεμβράνη.

Η μόνιμη και δυνατή αυτή συγκόλληση γίνεται υπό θέρμανση και πίεση. Σε περίπτωση θραύσης η μεμβράνη συγκρατεί τα θραύσματα. Εύκολα είναι κατανοητό ότι αλλάζοντας συνδυασμούς σε είδος και αριθμό τόσο υαλοπινάκων όσο και ενδιάμεσων μεμβρανών, έχουμε μία ευρεία γκάμα προϊόντων που καλύπτει κάθε ειδική απαίτηση.


Πότε χρησιμοποιούνται

 

  • Σε όλες τις περιπτώσεις που απαιτείται γυαλί το οποίο θα παραμείνει στη θέση του σε περίπτωση θραύσης(παράθυρα, πόρτες, βιτρίνες, μπαλκόνια, σκάλες, φεγγίτες, στέγαστρα κλπ.)
  • Σε περιπτώσεις που θέλουμε να δυσκολέψουμε την εισβολή ακόμη και μετά από πιθανή θραύση(τράπεζες, κοσμηματοπωλεία).


Μειονέκτημα


Ο laminated υαλοπίνακας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές όπου απαιτείται διάτρηση ή κοπή του γυαλιού για χρήση εξαρτημάτων. Αν απαιτείται κάτι τέτοιο θα πρέπει να συνδυαστεί με κατεργασία SECURIT.