Αντι-Βανδαλιστικά Κρύσταλλα

 

Τί είναι

Με τον όρο αυτόν αναφερόμαστε σε laminated υαλοπίνακες που όμως η σύνθεσή τους περιλαμβάνει παραπάνω από 2 υαλοπίνακες και 1 μεμβράνη.
Η αντοχή τους στην εισβολή, λόγω της δυσκολίας διάτρησής τους, καθιστά ιδανική τη χρήση τους σε περιπτώσεις που θέλουμε προστασία από βανδαλισμούς και κλοπές.

Πότε χρησιμοποιούνται

Σε περιπτώσεις που θέλουμε να δυσκολέψουμε την εισβολή ακόμη και μετά από πιθανή θραύση (τράπεζες, κοσμηματοπωλεία).

Το Ευρωπαϊκό πρότυπο που αναφέρεται στη δοκιμή και διαβάθμιση υαλοπινάκων ως προς την ανίστασή τους σε επιθέσεις είναι το ΕΝ 356 :(EN 356 Glass in building – Security glazing – Testing and classification of resistance against manual attack)
Στις διαβαθμίσεις P1A ως P5A ο υαλοπίνακας δέχεται χτύπημα από σώμα βάρους 4,11 kg το οποίο πέφτει από ορισμένο ύψος, ενώ στις διαβαθμίσεις P6B ως P8B ο υαλοπίνακας δέχεται χτύπημα από τσεκούρι (axe).
Οι διαβαθμίσεις (κλάσεις) ενός αντι-βανδαλιστικού υαλοπίνακα είναι αυτές που φαίνονται στον πίνακα :
 

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

ΥΨΟΣ ΡΙΨΗΣ ( mm)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΤΥΠΗΜΑΤΩΝ

P1A

1500

3 σε τρίγωνο

P2A

3000

3 σε τρίγωνο

P3A

6000

3 σε τρίγωνο

P4A

9000

3 σε τρίγωνο

P5A

9000

3 Χ 3 σε τρίγωνο

P6B

-

από 30 έως 50

P7B

-

από 51 έως 70

P8B

-

περισσότερα από70

 

Όλοι οι πιστοποιημένοι αντι-βανδαλιστικοί υαλοπίνακες που προμηθεύουμε, χαρακτηρίζονται από τον κωδικό κατηγορίας αντίστασής τους, συνοδεύονται από βεβαίωση CE και φύλλο προδιαγραφών και χαρακτηριστικών.