Τί ζητάμε επό ένα γυαλί

Αν σκεφτούμε τις βασικές λειτουργίες που μπορεί να επιτελέσει ένα γυαλί, θα καταλήξουμε επιγραμματικά στις ακόλουθες :

  1. Εξοικονόμηση στα έξοδα θέρμανσης – ψύξης του χώρου μας
  2. Προστασία και ασφάλεια
  3. Μείωση της ηχορύπανσης από εξωτερικούς θορύβους
  4. Περιορισμό της ενοχλητικής ηλιακής ακτινοβολίας (αντηλιά) δηλ. μείωση του φωτός σε χώρους που αυτό ενοχλεί
  5. Μείωση της UV ακτινοβολίας που εισέρχεται στο χώρο μας

Οι υαλοπίνακες που παράγονται τα τελευταία χρόνια, προϊόντα σύγχρονων πρωτοπόρων τεχνολογιών είναι σε θέση να καλύψουν αυτές τις ανάγκες, τόσο επιλεκτικά όσο και σε συνδυασμό περισσοτέρων της μιας.
Το ζητούμενο είναι να γίνει η σωστή επιλογή (βλ. Οδηγός επιλογής του κατάλληλου γυαλιού