Πώς τα παράθυρά μας χάνουν ενέργεια

...και εμείς χρήματα !!!!

Αν θεωρήσουμε έναν διπλό υαλοπίνακα και ορίσουμε τις επιφάνειές του με την αρίθμηση που φαίνεται στο σχήμα, χονδρικά τα πράγματα που συμβαίνουν είναι τα εξής :

Το χειμώνα

Η μέσα πλευρά της υάλωσης (θέση 4) απορροφά κάποια θερμότητα από το χώρο του σπιτιού μαζί με κάποια υπέρυθρη ακτινοβολία μεγάλου μήκους κύματος από τα αντικείμενα του σπιτιού (λαμπτήρες, σώματα καλοριφέρ, έπιπλα, τοίχοι, δάπεδα). Ένα ποσοστό όλης αυτής της θερμότητας, το μεταδίδει άμεσα και ένα άλλο ποσοστό το εκπέμπει προς το δεύτερο γυαλί (θέση 2). Αυτή η θερμότητα, αφού απορροφηθεί από το εξωτερικό γυαλί, στη συνέχεια θα χαθεί προς το κρύο εξωτερικό περιβάλλον.

Το καλοκαίρι

Η έξω πλευρά της υάλωσης (θέση 1) απορροφά κάποια θερμότητα από το εξωτερικό περιβάλλον μαζί με κάποια υπέρυθρη ακτινοβολία μεγάλου μήκους κύματος από τα αντικείμενα του εξωτερικού χώρου (δρόμος, έδαφος, διπλανά κτίρια). Ένα ποσοστό όλης αυτής της θερμότητας, το μεταδίδει άμεσα και ένα άλλο ποσοστό το εκπέμπει προς το δεύτερο γυαλί (θέση 3). Αυτή η θερμότητα αφού απορροφηθεί από το εσωτερικό γυαλί, στη συνέχεια θα περάσει προς το εσωτερικό του σπιτιού μας, το οποίο προσπαθούμε να διατηρήσουμε δροσερό με το κλιματιστικό μας.

Συντελεστής θερμοπερατότητας U

Όλα τα υλικά χαρακτηρίζονται (αναφορικά με τη θερμομόνωσή τους) από το συντελεστή θερμοπερατότητας U. Μονάδα μέτρησής του είναι το W/m2.K
Ο συντελεστής αυτός δείχνει πόση ενέργεια (Watt) θα διαφύγει ανά μ2 μέσα από το υλικό μας, όταν υπάρχει μια ορισμένη διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στις δύο επίφάνειές του, ή κατά μία άλλη ερμηνεία πόση ενέργεια θα πρέπει να ξοδεύουμε για να διατηρούμε την επιθυμητή θερμοκρασία στο χώρο μας. Όσο μικρότερος είναι ο συντελεστής θερμοπερατότητας ενός υλικού, τόσο λιγότερη ενέργεια χάνει αυτό. Το γυαλί από μόνο του σαν υλικό είχε μεγάλο συντελεστή θερμοπερατότητας.

Σημαντική βελτίωση του συντελεστή Ug, (g=glass) έγινε με τα διπλά τζάμια. Και πάλι ωστόσο μια τιμή Ug=2,7 (ενός τυπικού διπλού υαλοπίνακα 5+5mm), θα σήμαινε ότι :
Σε ένα διαμέρισμα με υαλοστάσια 15 m2 για να διατηρούμε τη θερμοκρασία στο εσωτερικό του σπιτιού στους 20 o C, όταν έξω έχουμε 5, θα πρέπει να ξοδεύουμε 607,5 Watts. Ο υπολογισμός αναλύεται στην Ενεργειακή αναβάθμιση.