Ενεργειακή αναβάθμιση

Γεγονός που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, είναι ότι σε οποιοδήποτε κτίριο που χρειάζεται παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, η πιο απλή, άμεση και οικονομική (με βάση το λόγο όφελος/κόστος) παρέμβαση είναι η αλλαγή των υαλοπινάκων με ενεργειακούς 3ης γενιάς.

Όλα τα υλικά χαρακτηρίζονται (μιλώντας για τη θερμομόνωση που προσφέρουν) από το συντελεστή θερμοπερατότητας U. Μονάδα μέτρησής του είναι το W/m2.K.

Ο συντελεστής αυτός δείχνει πόση ενέργεια (Watt) θα διαφύγει ανά m2 μέσα από το υλικό μας, όταν υπάρχει ορισμένη διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στις δύο επιφάνειές του. Αλλάζοντας την ερμηνεία αυτή, μπορούμε να πούμε ότι δείχνει πόση ενέργεια θα πρέπει να ξοδεύουμε για να διατηρούμε την επιθυμητή θερμοκρασία στο χώρο μας.

Παράδειγμα

Ας πάρουμε μία τυπική περίπτωση ενός διαμερίσματος με υαλοστάσια 17m2, και ας θεωρήσουμε συνθήκες χειμώνα με μία εξωτερική θερμοκρασία 5oC. Αν θέλουμε να διατηρούμε την εσωτερική θερμοκρασία του σπιτιού μας στους 20oC, οι απώλειες ενέργειας μέσα από τους υαλοπίνακες (τις οποίες θα πρέπει να αναπληρώνουμε), είναι :

U = P/E(T1-T2)

Όπου  P η Ισχύς σε Watt
           E το εμβαδόν (επιφάνειες) της υάλωσης
           T1 η εσωτερική θερμοκρασία
           T2 η εξωτερική θερμοκρασία

Η εξίσωση γίνεται:

P = U * E(T1-T2)

Έτσι λοιπόν,

Με μονό γυαλί 5mm, (συντελεστής Ug=5,7), έχουμε               P=5,7*17*(20-5)=5,7*17*15=1.453,5 Watts.

Με τυπικό διπλό γυαλί, (συντελεστής Ug=2,7),                      P=2,7*17*(20-5)=2,7*17*15=688,5 Watts και

Με ενεργειακό διπλό με γυαλί low-e, (συντελεστής Ug=1,4),   P=1,4*17*(20-5)=1,4*17*15=357 Watts.

Βλέπουμε λοιπό ότι οι απώλειές μας μειώνονται περίπου στο 1/4 σε σχέση με το μονό γυαλί και στο 1/2 σε σχέση με το διπλό. Μπορούμε έτσι να κατανοήσουμε τη σημασία του υαλοπίνακα στην ενεργειακή αναβάθμιση ενός κτιρίου.

 

Δεν είναι σωστό

  1. Να συγχέουμε τον ενεργειακό υαλοπίνακα (με γυαλιά low-e 3ης γενιάς) με οποιονδήποτε διπλό υαλοπίνακα (η διαφορά τους φάνηκε στο παράδειγμα). Προσθέστε και τη σημαντική μείωση της UV ακτινοβολίας που προσφέρει το low-e γυαλί.

  2. Να πιστεύουμε ότι σε ένα κούφωμα, το αλουμίνιο μπορεί να συμβάλλει περισσότερο στη θερμομόνωση από ό,τι ο υαλοπίνακας. (Σκεφτείτε μόνο πόσο % του κουφώματος καλύπτει το καθένα, υαλοπίνακας και αλουμίνιο)  

  3. Να πιστεύουμε ότι υπάρχει ένας μόνο τύπος ενεργειακού υαλοπίνακα. Η ποικιλία των προσφερόμενων γυαλιών μπορεί να καλύψει κάθε απαίτηση, αρκεί να γίνει σωστή επιλογή. (Οδηγός επιλογής κατάλληλου υαλοπίνακα).